L

Kontakt oss


+47 90 10 55 80

ojk@hrnf.no

Bruk kontaktskjema >>

w

Byggebørsen 25.januar 2018

Byggebørsen er en viktig og populær møteplass som samler aktører fra hele regionen. Her blir du oppdatert på store og små utbyggingsplaner og konkrete prosjekter i Harstad Troms og Nord-Norge

23.11.201710:00 Ole Jonny

Byggebørsen er en viktig og populær møteplass som samler aktører fra hele regionen. Her blir du oppdatert på store og små utbyggingsplaner og konkrete prosjekter i Harstad Troms og Nord-Norge. På Byggebørsen 2018 møter du oppdragsgivere, leverandører, nye og eksisterende samarbeidspartnere og konkurrenter, og får direkte tilgang til informasjon om spennende utbyggingsprosjekter og oppdrag. MER INFO KOMMER!

Påmelding;

https://hrnf.hoopla.no/sales/byggeborsen-2018

Program:

08.00-0900 gjennomgang av "Service portalen" til Hålogalandkraft

09:30 Ankomst, registrering
09:50 Velkommen v/ HRNF
10:00 Politiets Næringslivskontakt v/ Merethe Samuelsen

10.45 Offentlige anskaffelser v/ Anne Marit Stork, fra EBA

11.30 Lunch

12.15 Aktuelt fra NHO v/ Arnhild Dordi Gjønnes

13.00 Forsvarsbygg v/ direktør kampflybase Olaf Dobloug

13:20 Troms Fylkeskommune v/ Ass drifts- og utbyggingssjef Kristina Bratrein

13:35 Nordland Fylkeskommune v/ Eiendomssjef Kurt Solaas

13:50 UNN Harstad, driftsleder Gina Johansen

14:00 Pause
14:20 Harstad Kommune v/ Næringssjef Bjørn Akselsen                         
14:30 Harstad Havn v/ havnesjef Ivar F. Hagenlund
14:40 Statens vegvesen v/ fungerende avdelingsdirektør Tor Ivar Johnsen

14.50 Boligbyggelaget Nord v/ direktør Bjørn Mathisen
15:00 Oppsummering HRNF