L

Kontakt oss


+47 90 10 55 80

ojk@hrnf.no

Bruk kontaktskjema >>

w

Scandic Harstad 19.mars kl. 12.00-14.00

Harstad-regionens Næringsforening BA inviterer alle medlemmer til årsmøte

Sted : Scandic Harstad

Tid Tirsdag 19.mars: kl. 1200-1400
Enkel lunch serveres, møtet starter kl: 12.00

Årsmøte 2017
28.02.201814:34 Ole Jonny

 

Harstad-regionens Næringsforening BA                                 

           

 

 

ÅRSMØTE 2017                                                    

 

 

Harstad-regionens Næringsforening BA inviterer alle medlemmer til årsmøte

 

Sted                : Scandic Grand Hotel

                       

Tid                  Mandag 19.mars: kl. 1200-1400

                        Enkel lunch serveres, møtet starter kl: 12.00

 

Agenda:

 

  1. Lunch, velkommen og registrering
  2. Næringslivs prisens vinner 2017 v/NN
  3. KUPA v/ Line B «Prosjektet skole & næringsliv»
  4. Suksess & utfordringer 2017
  5. Årsmøte

 

Dagsorden årsmøte i h.h.t vedtektene:

To innledende presentasjoner NN & KUPA.

1.) Valg av møteleder

2.) Godkjenning av innkalling

3.) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.) Styrets årsberetning 2017

5.) Revidert regnskap for foreningen 2017

6.) Godkjennelse av egenkapitalbehov

7.) Fra valg av revisjon

8.) Fastsetting av neste års kontingent og evt. honorar til tillitsvalgte

9.) Innkomne saker. Må meldes inn innen 10. mars til ojk@hrnf.no

10.) Valg

 

Vi håper flest mulig av dere kan delta, og ber om at dere bekrefter deltakelse til ojk@hrnf.no så snart som mulig.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen
Harstad-regionens Næringsforening

Roger Moe, styreleder