L

Kontakt oss


+47 90 10 55 80

ojk@hrnf.no

Bruk kontaktskjema >>

w

Kom "Cyberkjeltringene" i forkant!

Trenger vi virkelig medisin, eller er IT-bransjen bare en gjeng med skuddredde hypokondere?

«Den digitale økonomien er her og utvikler seg - og krever at virksomheter øker sin forretningsmessige verdi ved å utnytte teknologi for å koble sammen brukere, enheter, data, varer og tjenester. For å være i stand til å konkurrere i et stadig tøffere marked,

Frokostmøte 6.februar kl.0800-1000
17.01.201808:23 Ole Jonny

Trenger vi virkelig medisin, eller er IT-bransjen bare en gjeng med skuddredde hypokondere?

«Den digitale økonomien er her og utvikler seg - og krever at virksomheter øker sin forretningsmessige verdi ved å utnytte teknologi for å koble sammen brukere, enheter, data, varer og tjenester. For å være i stand til å konkurrere i et stadig tøffere marked, adopterer virksomheter nå nye modeller for aksess og informasjonsdeling som f.eks skytjenester og Internet of Things (IoT).
Dette bidrar til å gjøre virksomheter smidigere og bedre i stand til å håndtere kunde- og markedsbehov. Dette medfører selvfølgelig også at den underliggende infrastrukturen også utvikler seg.

På samme måte som teknologien blir mer sofistikert og lukrativ, skjer det samme med truslene. Cyberkriminalitet er nå en multi-milliard industri, og antall cyberkriminelle øker voldsomt ved å finne nye måter på å utnytte hull og sårbarheter i stadig mere komplekse nettverks-miljøer. For å beholde forspranget på detekterings-teknologien, utvikler cyberkriminelle konstant nye metoder for å unngå å bli oppdaget.»

Manglende bevissthet og kunnskap rundt datavaner betegnes som en av de største truslene for norske bedrifter.
Er det dermed nok at alle bare skjerper seg litt, så forsvinner trusselbildet - eller trengs det sterkere medisin?
Og hva med GDPR?
Er det bare et luftslott, eller er den nye personvernlovgivningen noe vi må ta inn over oss?