L

Kontakt oss


+47 90 10 55 80

ojk@hrnf.no

Bruk kontaktskjema >>

w

Ressursgrupper

For å fremme foreningens mål, kan styret etablere utvalg eller grupper innenfor mer avgrensede bransje- eller fagområder. Gruppene kan være av mer permanent karakter (for eksempel bransjegrupper), eller ha en mer avgrenset funksjonsperiode rettet mot prosjekter eller utredninger.

09.03.201714:28 Viktor Håkonsen